Prokuroria Themelore e Pejës, Departamenti për krime të rënda, njjofton se ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve, A.G, dhe B.G, për shkak të veprës penale “Keqpërdorimi i të drejtës se votimit”, nga neni 213, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

“I pandehuri, A.G, akuzohet se me datën 6 tetor të këtij viti, në zgjedhjet e përgjithshme të organizuara me datën e lartcekur, në fshatin Përqevë të Klinës, rreth orës 13:00, në shkollën e mesme të ulët “Dëshmorët”, në vendvotimin 0818C/01R, me letërnjoftim të vëllait të tij, voton në emër të personit tjetër A.G, e i cili nuk kishte votuar ditën e zgjedhjeve për shkak se jeton në Itali. Kurse, i pandehuri B.G, akuzohet se në vendvotimin e lartcekur, në cilësinë e komisionerit (Anëtarit të Këshillit të vendvotimit) ia mundëson të pandehurit A.G, të votojë në emër të personit tjetër”, thuhet në njoftim.

Sipas njoftimit me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se të pandehurit kanë përmbushur elementet e veprës penale të përshkruar si me lartë.

“Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes se aktakuzës, i ka propozuar Gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit për veprën penale e cila ju vihet në barrë. Njëkohësisht, prokurori i çështjes ka propozuar që ndaj të pandehurit B.G, të shqiptohet edhe dënimi plotësues “ndalimi i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës””, thuhet në njoftim./Telegrafi/