Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski realizoi takim me grupet e punës të MPB-së dhe OSBE-së, në lidhje me reformat në polici.

Këto reforma kanë të bëjnë me strategjinë e menaxhimit me burimet njerëzore, përgatitjen e strategjisë për përfshirje të bashkësisë, si edhe strategjinë për komunikim, rishikim të procedurës disiplinore në MPB, si edhe strategjinë për zhvillim të Qendrës për trajnim policor.

Me këtë rast, Ministri vlerëson se është e rëndësishme që të ketë mbështetje të OSBE-së, ashtu siç ka ndodhur deri më tani.

Njiherit ai zotohet për bazë cilësore të reformimit të mëtutjeshëm dhe zhvillimit të policisë në një polici bashkëkohore, të shpejtë, transparente dhe profesionale./Telegrafi/