Teknikisht dhe ligjërisht, fotografimi është i lejuar, por problemi mund të paraqitet nëse fotografia shpërndahet në rrjetet sociale. Për këtë duhet të kërkoni leje nga “Societe d`Exploatation de la Tour Eiffel”, kompania e cila udhëheq me kullën.

Një pjesë e madhe e turistëve nuk janë të informuar për këtë rregull që është në fuqi mjaft kohë, ndërsa dënimi i parashikuar nëse e njëjta nuk respektohet është i madh.

Ligjet e BE-së u lejojnë shteteve anëtare të kërkojnë leje për shitjen dhe shpërndarjen e fotografive të ndërtesave historike që janë të mbrojtura me të drejtat e autorit, dhe që fotografohen natën. Fotografimi dhe shpërndarja e tillë mund t’iu sjellë gjobë të shtrenjtë!

Shumica e shteteve nuk e përdorin këtë të drejtë dhe lejojnë fotografimin dhe inçizimin e ndërtesave, duke konsideruar këtë si liri të çdo turisti. Por, në Francë, Itali dhe Danimarkë situata është ndryshe, transmeton bota.al.

Kështu janë të mbrojtura edhe ndërtesa tjera të njohura siç është Koloseumi në Romë, Parlamenti evropian në Strazbur dhe Sirena e vogël në Kopenhagen. Ka shumë ankesa kundër këtij ligji dhe prandaj ka procese për ndërrimin e tyre.