0Shares

Njohja e gjuhëve të huaja, e sidomos gjuhës angleze, rritë mundësitë e të sapo diplomuarve për të punësuar në sektorë të ndryshëm duke e përfshirë edhe gazetarinë.

Nuk ekziston asnjë program në Kosovë që i përshtatet tregut të punës për vende pune në Gjuhën Angleze me gazetari, gjuhë gjermane dhe përkthim duke ruajtur qasje të përgjithshme për studimin e anglishtes.

Programi Bachelor në Gjuhë AnglezeKolegjin Universum është i dizajnuar si një program fleksibël me baza rigoroze në mekanikën e gjuhës angleze.

Kurrikula e departamentit të gjuhës angleze u ofron të gjithë studentëve të Kolegjit Universum një seri të kurseve Anglishtja si Gjuhë e Huaj si dhe kurseve për Shkrim Akademik.

Veç kësaj, programi u ofron kurrikulë në shkallë specifike e cila u mundëson studentëve të Gjuhës Angleze në nivelin bachelor një gamë të gjerë eksplorimi në karrierë.

Si po arrijnë studentët kosovarë të studiojnë në Gjermani me bursë të plotë nga Erasmus+? Si po arrijnë studentët kosovarë të studiojnë në Gjermani me bursë të plotë nga Erasmus+?

Barometri i punësimit (2010) tregon se një nga ekspertizat primare për punësim është edhe të njohurit dhe përdorimi profesional i gjuhës angleze.

Një studim i kryer nga Zyra e Karrierës në Kolegjin Universum në vitin 2013, e konfirmon besimin se shumica e punëdhënësve e vlerësojnë ekspertizën (njohuritë) në Gjuhën Angleze si kusht paraprak për punësim.

Prandaj, Kolegji Universum e propozon një program, i cili i përshtatet punësimit të përkohshëm në vende të punës ku përdoret Gjuha Angleze: njohuri dhe ekspertizë e temave në Anglishte të rrjedhshme në të folur dhe në të shkruar.

Pas një trajektore prej tre vitesh, ne presim që studentët tanë të kontribuojnë në poste administrative, media, marrëdhënie publike, zyra përkthimesh dhe vende tjera ku gjuha angleze është parakusht për punësim.

Njoha e Gjuhës Angleze kusht për studime jashtë vendit!

Studimet jashtë vendit janë një mundësi e jashtëzakonshme për studentët kosovarë, ku përveç që rrit shanset për punësim dhe zgjerim të njohurive akademike i bën studentët më të hapur ndaj diversitetit kulturor, etnik, racorë dhe fetar.

Kolegji Universum, deri më tani, ka dërguar 35 studentë për studime semestrale 6 muaj jashtë vendit me bursë të plotë 5,075 Euro me programin Erasmus+ që financohet nga Komisioni Evropian.

Programi Erasmus+ është programi më i popullarizuar në Evropë për shkëmbim të studentëve.

Universitetet nëpër të cilat kanë studiuar këta 35 studentët e Kolegjit Universum, ku do ta kenë mundësinë edhe studentët e rinj, përfshijnë shtetet si Gjermania, Italia, Turqia, Latvia, Portugalia, Kroacia, Polonia, Rumania, Lituania, Sllovenia, Irlanda, Bullgaria, Çekia, Lituania.

Për t’u informuar si mund të studioni me BURSË të plotë (5,075Euro) në Evropë, shkruani e-mail info@universum-ks.org apo kontaktoni në numrin +381 38 555 315

Të Ngjajshme
Shfaq Komentet (0)