Agjencia për Komunikime Elektronike (AKE) këtë vit do të harxhojë 5 milionë denarë më tepër se vitin e kaluar, sa i përket rrogave të anëtarëve, ndërsa numri i të punësuarëve do të mbetet i njëjtë si vitin e kaluar.

Kjo u theksua sot në promovimin e “Raportit monitorues të pestë të punës së AKE dhe Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale”, që ka të bëjë me tre mujorin e fundit të vitit të kaluar (tetor-dhjetor), përcjell Telegrafi Maqedoni.

“Shpenzimet totale të parashikuara të Agjencisë për vitin 2018, janë të njëjta me të ardhurat e planifikuara (475.555.000), prej të cilave rreth 85 për qind janë paraparë për: mjetet kapitale, pagat, pajisjet dhe shërbimet intelektuale dhe shërbime tjera. Pika e dytë më e madhe në buxhetin e planifikuar janë pagat e llogaritura në vlerë prej 136,000,000 denarë, ose 32,8% të buxhetit total. Ky element është rritur me 5 milionë denarë krahasuar me vitin e kaluar”, thuhet në raport.

Krahasuar me vitet e kaluara, në buxhetin për vitin 2018 mund të vërehet një dallim i madh, që do të thotë se nuk janë parashikuar fonde për ndihmë, donacione dhe detyra të tjera./Telegrafi/