Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) dhe Enhancing Youth Employment (EYE) nënshkruan marrëveshje mirëkuptimi dhe bashkëpunimi reciprok.

Qëllimi i këtij memorandumi është për të forcuar bashkëpunimin në mes palëve nënshkruese që bien dakord për të koordinuar përpjekjet për çështje dhe aktivitete themelore të përbashkëta dhe për të shtyerë përpara ndryshimet e nevojshme në përmirësimin e klimës së biznesit dhe aftësimit profesional në Kosovë.

Objektivat kryesore të këtij memorandumi janë përmirësimi i vazhdueshëm organizativ, mbështetja e konkurrencës së sektorit privat përmes rritjes së eksportit dhe investimeve në lidhje me shërbimet e zhvillimit të biznesit, mbështetja e rritjes së punësimit duke harmonizuar nevojat e tregut me programet e ndryshme të arsimimit dhe trajnimeve, mbështetja në transformimin e qendrës së trajnimit të KEK-ut në një qendër trajnimi kombëtare dhe rajonale dhe shumë objektiva të tjera që kanë për qëllim përmirësimin e fushëveprimtarisë së sektorit privat në Kosovë.

Reklama
Reklama

Oda Ekonomike e Kosovës është gjithmonë e gatshme t’i ndihmoj bizneset vendore për krijimin e kushteve adekuate në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe avancimit të rolit të sektorit privat si garantues i rritjes ekonomike në vendin tonë. /Telegrafi/