Sektori për Punë të Brendshme Tetovë, sot nga ora 8:00 deri në 13:00 pasdite, ka kryer kontroll veprimi për të përcaktuar qëndrueshmërinë teknike të automjeteve të transportit publik, siç janë autobusët dhe furgonët.

Në rrethinën e Tetovës në 14 automjete janë konstatuar keqfunksionim teknik, ndërsa në Gostivar gjithsej 30 automjete.

“Në rrethinën e Tetovës janë përfshirë gjithsej 85 automjete, nga të cilat janë zbuluar 14 keqfunksionime teknike. Njëmbëdhjetë nga automjetet kishin frena të dëmtuar dhe ishin menjëherë janë larguar nga komunikacioni, ndërsa tre nuk kishin kryer inspektimin teknik. Nga 33 automjetet e kontrolluara në rrethinën e Gostivarit, 15 ishin teknikisht jo në rregull, 10 me frena të dëmtuar, tre nuk kishin kryer kontrollim teknik dhe dy me pajisje jo të plota”, tha Marjan Josifoski, zëdhënës SPB Tetovë.

Automjetet me defekt janë larguar nga komunikacioni dhe u është paraqitur parashtresat e duhura. Gjatë kontrollit, janë zbuluar rreth 20 lloje të tjera të shkeljeve në komunikacion./Telegrafi/