European College of Kosovo sjell në Kosovë një nga trajnimet më të kërkuara në Evropë “Psikologjia e Negocimit & Teknikat e Shitjes” të certifikuar nga Vocational Competence Certificate(BE). VCC është certifikim profesional i cili konfirmon se shkathtësitë e juaja janë në përputhje me trendët e Bashkimit Evropian.

Ky trajnim, i vetmi me certifikim ndërkombëtar për Shitje në Kosovë fillon me datë 30 Mars – 11 Maj 2019 me orar çdo të Shtunë nga ora 09:30h – 14:00h në ambientet e European College of Kosovo në Prishtinë.

Çfarë do të mësohet nga planprogrami ndërkombëtar i Vocational Competence Certificate:

Moduli 1- Imazhi Profesional i shitjes

Moduli 2 – Komunikimi Efektiv në Shitje

Moduli 3 – Teknikat e Shitjes

Moduli 4 – Psikologji: Bazat e Neurolinguistikës / Neuro-linguistic Programming

Moduli 5 – Pajisjet Teknologjike për riorganizimin e shitjes

6 arsye pse duhet të jeni pjesë e trajnimit?

1. Trajnerët: Ekspertë të fushës me eksperiencë pune në shitje +20 vite në Angli dhe Kosovë në kompani vendore & ndërkombëtare.

2. Mysafir folës: Mysafir folës/ekspertë të cilët do të tregojnë praktikat më të mira në tregun e punës.

3. Testi Teorik: Realizohet në sistemin online dhe zgjat 30 minuta.

4. Testi Praktik: Skenario/Role Playing/ushtrime reale me ekzaminerë të certifikuar.

5. Ushtrime reale: +4800 euro të shitura nga grupet e mëparshme, gjatë ushtrimeve në teren.

6. Certikimi: Certifikatë ndërkombëtare të pranuar në Bashkimin Evropian.

Trajnimi ndërkombëtar zgjat 7 javë (+1 javë testi) dhe është i hapur për vetëm 15 persona.
Kosto e trajnimit është 280 Euro (Mundësi pagese me këste). Në këtë shumë përfshihen ligjëratat, ushtrimet, libri (VCC), testi teorik, testi praktik dhe certifikata.

Për më shumë informata ju mund të na kontaktoni në: info@eck-edu.org ose +381 (0) 3822 28 28.

APLIKO TANI: https://goo.gl/forms/eiC04sZ0KqmGJkFO2

Artikull i sponsoruar