Koalicioni i organizatave joqeveritare për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë-KOMF, ka lansuar sot faqen e internetit “Afër fëmijës.org” për zhvillimin e fëmijërisë së hershme dhe e cila përmban rubrika për arsimin, shëndetësinë dhe mirëqenien sociale.

Sipas këtij grupi, vetëm 6 për qind e fëmijëve janë pjesë e institucioneve parashkollore në Kosovë, e krejt kjo për shkak të mungesës së infrastrukturës, numrit të vogël të kopshteve dhe numrit të vogël i investimeve në fushën e zhvillimit të fëmijërisë së hershme.

Donjeta Kelmendi nga koalicioni i OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve, në një konferencë për media, tha se gjendja e fëmijërisë së hershme në Kosovë nuk është në nivelin e duhur.

“Koalicioni i OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve, sidomos nga viti 2019 një ndër objektivat e tij i ka të lidhura edhe me zhvillimin e fëmijërisë së hershme, duke pasur parasysh nevojën e madhe për të ndërhyrë në këtë fushë duke qenë se zhvillimi në fëmijëri të hershme mbetet sektori më i paprioritizuar, ku investimet janë minimale dhe nevoja për mbështetje dhe ndërhyrje është shumë e madhe. Gjendja në zhvillimi e fëmijërisë së hershme në Kosovë nuk është e mirë, vetëm rreth 6% e fëmijëve në Kosovë janë pjesë e institucioneve parashkollore, që i bie se pjesa dërmuese e fëmijëve nuk janë pjesë e institucioneve parashkollore”, tha Kelmendi.

Ajo shtoi se faqja e internetit të cilën po e lansojnë mund të shërbejë dhe mund të përdoret si burim shtesë, dhe në asnjë mënyrë nuk zëvendëson faqen e publikuar nga MASHT.

“Kjo faqe të cilën ne po e lansojmë sot mund të shërbejë dhe mund të përdoret si burim shtesë, alternativ dhe në asnjë mënyrë nuk zëvendëson faqen e publikuar nga MAShT, “Edukimi në Distancë”. Mungesa e infrastrukturës, numri i vogël i kopshteve pastaj numri i vogël i investimeve në fushën e zhvillimit të fëmijërisë së hershme”, tha Kelmendi.

Ndërsa, Loreta Keqekolla, anëtare në KOMF, prezantoi faqen për zhvillimin në fëmijërinë e hershme e cila synon mbështetjen e prindërve, kujdestarëve dhe ofruesve të shërbimeve për zhvillimin në fëmijërinë e hershme.

Ajo theksoi se, kjo faqe ofron temat aktuale, aktivitete, këshilla, udhëzime dhe diskutime për prindërit, kujdestarët dhe ofruesit e shërbimeve për zhvillimin në fëmijërinë e hershme.

“Kjo faqe ka gjithsej 5 rubrika, rubrika e parë që titullohet “Rreth nesh”, përshkruan qëllimin e faqes mbështetjen e prindërve, kujdestarëve dhe ofruesve të shërbimeve për zhvillimin e hershëm. Kjo bëhet duke ofruar njohurit dhe eksperiencën profesionale. Në këtë rubrikë është treguar më shumë edhe rreth OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve. Rubrika tjetër është temat aktuale, ku do të publikohen dhe trajtohen tema aktuale për zhvillimin në fëmijërinë e hershme. Po ashtu, tema tjera që kemi prekur është situata e rënduar për disa grupe të cenueshme të fëmijëve si fëmijët me aftësi të kufizuar, ku për shkak të pandemisë situata e tyre është vështirësuar edhe më shumë”, tha Keqekolla.

KOMF fton prindërit, kujdestarët dhe ofruesit e shërbimeve për të vizituar faqen “www.aferfemijes.org”, për mbështetje në zhvillimin në fëmijërinë e hershme./KP/