Komunat e Shkupit ku regjistrohet ndotja e ajrit mund të dorëzojnë kërkesë në Qeveri për mjete nga programi për uljen e ndotjes së ajrit për vitin 2019.

Thirrja publike është publikuar nga Qeveria, ndërsa kërkesat duhet të dorëzohen më së votni deri më 15 e këtij lajmi, njofton Telegrafi Maqedoni.

Mjetet e parapara janë nga programi për uljen e ndotjes së ajrit për vitin 2019, dhe jepet për rregullimin e hapësirave të çerdheve, shkollave fillore dhe të mesme dhe objektet shëndetësore të komunave në territorin e Bashkisë së Shkupit.

Të drejtë në konkurs kanë vetëm komunat e Shkupit që kanë nivel të lartë të ndotjes së ajrit, dhe do të jepen sipas stacioneve të stacioneve matëse për ndotjen e ajrit./Telegrafi/