Komuna Qendër është komuna e parë në Maqedoni që do të themelojë kompani publike për prodhimin dhe shitjen e energjisë elektrike.

Kryetari i komunës Goran Gerasimovski në një intervistë për “TV21” tha se shembulli është nga Kroacia, ku një numër i madh i komunave e kanë përdorur atë model për të ulur faturat e energjisë elektrike.

“Për shkak të rritjes jashtëzakonisht të madhe të faturave të energjisë elektrike, ne filluam të kërkojmë mënyra për t’i ulur ato. Dhe kuptuam që një nga zgjidhjet është pikërisht kjo, të vendosim sa më shumë fotovoltaikë në objektet që janë nën ombrellën e komunës, përkatësisht shkollat, kopshtet, përfshirë edhe një pjesë të parkingjeve të objektit “Pakingjet Qendër”.

Reklama

Është krijuar një komision ekspertësh që aktualisht janë duke përgatitur të gjitha ato raporte së bashku me sa mjete do të na duhen për të realizuar të gjitha projektet nga shkolla në shkollë, cilat janë zonat, sa fotovoltaikë mund të instalohen, për sa vite do të të mund ta kthejmë investimin, sa do të prodhohet rrymë, a do të jetë vetëm për nevojat e objekteve që i kemi dhe ku do të vendosen fotovoltaikët dhe pastaj i njëjti do të jetë në shitje”, thotë Gerasimovski./Telegrafi/

Reklama