Zgjedhje në shumë artikuj të nevojshëm me çmimet më të mira.

E PREMTJA E BARDHE Super aktivteti nga ETC në kohën e ndrimit të sezonave me ZBRITJE DERI 50 % dhe LIKUIDIME TOTALE SEZONALE në shumë artikuj.

Bazuar në çmimet fillestare të artikujve atëher Zbritjet e Likuidimeve mund të jenë deri në 70% apo edhe më shumë.

Edhe këtë vit kjo ngjarje do të jetë e pabesueshme duke ofruar çmimet më të mira për konsumatorët e ETC.

Asnjëherë nuk është vonë për të blerë produktetet e dëshiruara e aq më pak kur ato ofrohen me çmime të pabesueshme.

Stafi i ETC- së është përgaditur në maksimum duke u bazuar nga përvoja dhe duke praktikuar metoda të reja funksionale në mënyrë që blerja juaj të jetë më e lehtë dhe zbavitëse.

DATAT KYÇE DHE ORGANIZIMI

16 GUSHT: nga ora 17:00 fillojnë të gjitha Ofertat e të PREMTËS SË BARDHË. Objekti mbetet i hapur deri në ora 00:00.

17 GUSHT: Duke filluar në mëngjes nga ora 08:00 dhe gjatë gjithë ditës vazhdojnë të gjitha OFERTAT E PREMTJA E BARDHË deri në shpenzim të sasive.

ETC është e sigurtë që konsumatorët do të gjejnë ÇMIME TË PABESUESHME duke plotësuar listen e artikujve të dëshiruar në ETC.

Duke pas parasysh fluksin e madh të konsumatorëve dhe problemeve eventuale që mund të shfaqen, Stafi i ETC- së është i vendosur në INFORMACION do të jetë në shërbimin tuaj.

Duke filluar nga data 15 GUSHT konsumatorët kanë mundësinë të shohin të gjitha Ofertat e PREMTËS SË BARDHË me artikuj aksional pasi që si Likuidime mund të jenë edhe shumë artikuj të tjerë varësisht nga pika e ETC-së.

Të gjitha Ofertat mund t’i përcjellni edhe përmes web faqes zyrtare www.etc-ks.com
Apo përmes linkut të fletushkës Online: https://etc-ks.com/fletushka/flet/premtebardhe/

artikull i sponsorizuar