Dromeas është kompani liderë në industrinë e mobilieve sepse i ofron produktet me kualitet të nivelit botëror për zyre dhe ambiente të ndryshme.

Në mesin e shumë produkteve që i ofrojnë, Dromeas ofrojnë edhe sisteme akustike me nivelin më të lartë të absorbimit të zërit në muret dhe hapësirat ku aplikohen.

Njihuni me “Mono” – mobiliet për ndarje të hapësirës të cilat e absorbojnë zërin

Këto sisteme e përmirësojnë akustikën e dhomave duke i absorbuar valët e zërit, duke e rregulluar jehonën dhe duke i zvogëluar zhurmat e bezdisshme.

Dhe të gjitha këto karakteristika, me estetikën e jashtëzakonshme dhe vlerën e veçantë, kontribuojnë në krijimin e një hapësire të kënaqshme për të punuar.

Seritë “Neo” të tavolinave – eleganca në nivelet më të larta!

Përveç mobilieve “Mono”, Dromeas ka edhe seritë e tavolinave “Neo”, të cilat dallohen nga ergonometria, estetika e lartë, çmimet konkurruese, shumëllojshmëria e ngjyrave dhe madhësive, por edhe nga aftësia për tu përshtatur në çdo hapësirë të punës.

Dhe “Euro New Line”

Dizajni bashkëkohor e funksional, me theks të veçantë në estetikë, është karakteristika kryesore e serive të tavolinave “Euro New Line”.

Përndryshe, kompania Dromeas është e certifikuar me ISO 14001, EMAS, PEFC, etj. dhe i furnizon me mobilie disa prej institucioneve e kompanive më të rëndësishme në botë, siç është Coca Cola, Komisioni Evropian, CERN-i, aeroportet e ndryshme ndërkombëtare, etj.