Ligji i ri i Energjisë, që u miratua vitin e kaluar dhe është plotësisht në përputhje me direktivat e reja për mbrojtjen e mjedisit dhe stimujt për investime të energjisë së rinovueshme, tashmë ka filluar të zbatohet, janë publikuar disa thirrje publike dhe janë vlerësuar të gjitha ofertat, ndërtimi i termocentraleve fotovoltaike, tha sot Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi.

Duke folur në një panel diskutimi mbi “Burimet e rinovueshme të energjisë dhe efikasitetin e energjisë për një mjedis më të mirë”, të organizuar nga Instituti për Studime të Komunikimit, Bektashi theksoi se në të njëjtën kohë hartimi i Ligjit për efikasitet energjetikë, të cilin ne po presim në tremujorin e tretë, është afër përfundimit të miratohet nga Qeveria këtë vit, ndërsa pastaj të vazhdojë të gjitha procedurat në Kuvend.

Ministria, siç tha Bekteshi, zbaton tri masa për efikasitet energjetikë dhe për nxitje të energjisë së rinovueshme, si ndërtimi i kolektorëve solar, ndërrimi i dritareve të drunjve me P-V-C dhe furnizimi me soba të peletit shtëpiak.