Tetë gjykata në shtet kanë qenë lëndë e kontrollit të Komisionit për mbikëqyrje në drejtim të asaj nëse dhe sa zbatohet sistemi AKMIS.

Siç kumtoi pres shërbimi qeveritar, sipas fjalëve të ministres së Drejtësisë, Renata Deskoska, në raportin gjashtëmujor të mbikëqyrjes mbi funksionalitetin e sistemit AKMIS në gjykata, u gjetën: Gjykata Administrative dhe Gjykata e Lartë Administrative, Gjykata Themelore Shkup I – Shkup, Gjykata Themelore Shkup II – Shkup, gjykatat themelore në Kavadar, Kumanovë, Tetovë dhe Kërçovë, ndërsa kontrollet janë kryer gjatë periudhës shkurt – maj këtë vit.

“Komisioni për mbikëqyrje konstatoi se në të gjitha gjykatat menaxhimi i lëndëve bëhet vetëm përmes sistemit AKMIS, që është konstatim mjaft pozitiv. Kontrolli mbi gjykatat të cilat kanë qenë lëndë e kontrollit ka treguar se rregullisht bëhet pranimi dhe përpunimi i lëndëve, se përjashtimi i gjykatësve bëhet me procedurë ligjore, se përfshirja dhe përjashtimi i gjykatësve shkon në pajtim me sistemin AKMIS”, thuhet në kumtesë.

Raporti gjashtëmujor sipas mendimit të anëtarëve të Këshillit për implementimin e strategjisë për reforma në gjyqësi, thuhet, duhet të pranohet dhe si i tillë të propozohet për shqyrtim në Qeveri./Telegrafi/