Kategorizimi ekologjik i automjeteve nuk do të jetë i detyrueshëm, por fakultative, por automjetet e pa kategorizuara nuk do të lejohen të lëvizin në zonat e ndaluara të vozitjes për automjetet e deklaruara nga autoritetet lokale në kushte të ndotjes së ajrit në rritje dhe nëse plotësojnë kushtet për marrjen e pullave ekologjike të gjelbra. Në ditët kur ka një ndalim, vetëm automjetet me një shenjë të gjelbër mund të lëvizin, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Këto janë konkluzionet nga ndryshimet e sotme në seancën e Komisionit për çështjet ekonomike për propozim ligjin për ndryshimin e ligjit për automjetet në leximin e dytë, në të cilën u pranuan katër nga 13 amendamentet e paraqitura.

“Pullën e gjelbër do të jetë në gjendje ta marrin automjete që plotësojnë standardin EURO 5 dhe më shumë, por edhe automjete me standarde EURO 4 dhe EURO 3 në të cilat është instaluar pajisje me gaz ose metan, si dhe automjete hibride dhe elektrike. Kategorizimi përjashton automjetet nga ushtria, policia, zjarrfikësit dhe ambulancat, si dhe automjetet në të cilat drejtohen personat me aftësi të veçanta. Ata gjithashtu do të jenë në gjendje të lëvizin në zonat ku ka ndalim të lëvizjes për shkak të ndotjes së ajrit. Kostoja e pullave ekologjike do të përballohet nga qytetarët dhe parashihet gjobë prej 250 euro në ekuivalent të denarit për personin përgjegjës në shërbimin teknik për lëshimin e etiketës së gabuar”.

Zgjidhja ligjore parashikon edhe 170 milionë denarë për subvencionimin e instalimit të pajisjeve të gazit dhe metanit në automjete me standarde EURO 4 dhe më pak, si dhe për blerjen e një mjeti të ri nën sistemin e vjetër për një të ri./Telegrafi/