Rritja e ekonomisë pritet të arrijë 3,5 për qind në pajtim me projeksionet, vlerëson Komiteti për politikë monetare operative të Bankës popullore, i cili konsideron se edhe përkushtimi monetar është adekuat në kushtet e përhershme ekonomike dhe financiare dhe se fundamentet ekonomike edhe më tej janë të shëndosha, pa praninë e jobalansit në ekonomi.

“Sipas të dhënave të vlerësuara të publikuara për BPV-në, aktiviteti ekonomik vazhdon të rritet edhe në tremujorin e dytë të vitit 2019, me shkallë reale vjetore të rritjes prej 3,1 për qind (4,1 për qind në tremujorin e parë). Rritja është lëvizëse nga konsumi vendor, gjatë rritjes së mëtutjeshme të konsumit personal dhe publik dhe të bruto-investimeve, ndërsa neto-eksporti ka kontribut negativ. Në gjysmën e parë të vitit, rritja e BPV-së arrin 3,6 për qind është edhe pak më mesatar nga pritja për këtë periudhë të vitit. Treguesit me frekuencë të lartë për aktivitetin ekonomik në korrik drejtojnë rritje të mëtutjeshme, por numri i treguesve të disponueshëm tani për tani është i kufizuar për tërheqjen e konstatimeve më të sigurta për rritjen në tremujorin e tretë. Në pajtim me ciklin e prillit, pritet se rritja e ekonomisë në vitin 2019 do të arrijë 3,5 për qind”, informojnë nga Banka popullore.

Në kumtesë shtohet se mungesa e pabarazisë është e dukshme përmes inflacionit të ulët dhe stabil dhe pozitës së volitshme të bilansit të pagesës, kontekst që kontribuon për intervenime të vazhdueshme me blerjen e devizave nga ana e Bankës Popullore nga fillimi i vitit. Dinamika e strukturës së valutës së kursimit të amvisërive drejton në pritje stabile.

Shkalla e realizuar mesatare vjetore e inflacionit për tetë muajt e parë të vitit arrin 1,1 për qind, me ç’rast rritja e çmimeve është më e vogël se pritja. Njëherit, pritjet për lëvizjen e çmimeve të huaja, të cilat ndikojnë ndaj çmimeve vendore, janë reviduar në rënie.

Lidhur me lëvizjet tek depozitat e përgjithshme dhe kreditë e përgjithshme, të dhënat e para për muajin gusht tregojnë rritje të mëtutjeshme të bazës vjetore, me ç’rast nuk ka mënjanime më të mëdha lidhur me pritjet.