Prania ime në SPB-Strumicë është, mbi të gjitha, për të udhëzuar kolegët e mi që të ndërmarrin të gjitha masat dhe aktivitetet për të parandaluar parregullsitë e mundshme zgjedhore, por edhe për të sanksionuar ashpër të gjithë shkelësit, pra ata qytetarë që do të përfshihen në çdo situatë ryshfeti, kërcënimet, shantazhet apo ndonjë parregullsi zgjedhore, e cila do të prish procesin e zgjedhjeve dhe në fund të fundit do të ketë një monitorim negativ ndërkombëtar, tha sot Ministri i Brendshëm, Naqe Çulev gjatë vizitës së tij në SPB-Strumicë.

Ai informoi se ai posaçërisht dha detyra që të informojë të gjithë oficerët e policisë që të mos i nënshtrohen presioneve politike, pra presioneve të partive dhe presioneve nga strukturat e biznesit, por të kryejnë detyrat e tyre policore në përputhje me profesionalizmin dhe ndershmërinë.

Nga udhëheqësia e SPB-Strumicë u informua se po merren të gjitha masat dhe aktivitetet, ndërsa planet u bënë dhe koordinohen midis shefit dhe zv. komandantit dhe u dërguan në selinë kryesore operacionale./Telegrafi/