Sipas të dhënave për popullatën, deri në fund të vitit të kaluar ka pasur 2.076.255 banorë, që është për 7.083 më shumë se viti 2014 dhe për 23.533 persona më shumë në krahasim me vitin 2009. Në periudhën 2009 – 2019, vërehet rritja e banorëve që emigrojnë. Të dhënat e Entit Shtetëror për Statistika tregojnë se në të njëjtën periudhë numri i foshnjave të lindura është zvogëluar, ndërsa numri i të vdekurve është rritur.

Sipas të dhënave për popullatën, në Maqedoninë e Veriut ka 2.076.255 banorë, që është për 7.083 apo për 0.3% më shumë në krahasim me vitin 2014 dhe 23.533 persona apo 1.1% më shumë me vitin 2009, njofton Telegrafi Maqedoni.

Reklama

Gjatë kësaj periudhe, pra nga viti 2009 – 2019 vërehet rritja e numrit të mërgimtarëve.

Reklama

Sa i përket strukturës së moshës, popullata në Maqedoni po plaket. Në krahasim me periudhën 2009 – 2019, popullata e re (0-14) vjet është ulur nga 17.7% në 16.2%, ndërsa pjesëmarrja popullatës së vjetër (65+) është rritur nga 11.6% në 14.5%.

Gjatë kësaj periudhe, ESHS-ja vëren se numri i foshnjave të lindura është ulur për 3.839 apo 16.2%. Ndryshimet në strukturën e moshës së popullatës pasqyrohet ndaj numri të të vdekurve. Numri i të vdekurve kontribuoi në rritjen e normës së vdekshmërisë, e cila në vitin ishte 9.8% (të vdekur në 100 banorë).

Reklama

Sipas të dhënave të ESHS-së, në Maqedoni vjet janë regjistruar 19.845 foshnja të lindura dhe 20.446 të vdekur./Telegrafi/