Eksperiencat tona të shkuara, dëshirat e fshehura janë përgjegjëse për iluzionet tona optike

Truri ynë është përgjegjës në kërkim të modeleve, prandaj shpeshherë nuk i besoni syve.

Ndonjëherë shohim atë që duam, ndonjëherë shohim më tepër sesa realiteti.

Më poshtë mund të shikoni 5 iluzione optike që do t’ju vënë trurin në punë:

1- Çfarë shikoni në foto?

2- Sa fytyra mund të shikoni?

3- Cila vijë është më e gjatë?

4- Cili rreth është më i madh?

5- Sa rrathë jeshil shikoni?

Përgjigjet:

1- Mund të shikoni një grua dhe një fytyrë.

2- Janë 4 fytyra.

3- Të tri vijat janë në të njëjtën gjatësi.

4- Të dy rrathët janë në të njëjtën madhësi.

5- Janë 5 rrathë të gjelbër.