Krejt ka pak – Palpeta në furrë – Emisioni 3

https://www.youtube.com/watch?v=7orMmdghYX8&feature=youtu.be
T'fundit