Komisioni për Buxhet dhe Financa sot ka shqyrtuar Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitin 2020-2022.

Pas interesimit të anëtarëve të këtij komisioni, sekretari i Kuvendit të Kosovës, Ismet Krasniqi, ka folur për qendrën protokollare në Gërmi. Ai tha se për objektin që ka nisë rreth 10 vjet më parë, Kuvendi ka shpenzuar 1,600 euro.

Kryetari i komisionit, Lumir Abdixhiku, ngriti çështjen e mungesës së hapësirës për deputetët në Kuvend. Abdixhiku tha se 120 deputetë të Kuvendit të Kosovës nuk kanë zyra, përveç atyre që kanë kryetar komisioni.

Sekretari Krasniqi tha se është paraparë që Zyra e Presidencës të lirojë hapësirat dhe të kalojë në një objekt tjetër. Krasniqi tha se parashihet një zyrë për së paku tre deputetë sepse deri në lirimin e objektit nga Presidenca nuk kanë zgjidhje tjetër.

Deputeti Sami Kurteshi ngriti një çështje tjetër ku tha se Kuvendi po shpenzon miliona euro vetëm për letër. Me dy rekomandime, për të bërë zgjidhje për hapësirat e Kuvendit dhe për zgjidhjen e çështjes së objektit për Qendrën Protokollare, Komisioni votoi kornizën afatmesme.

Në komisionin për Buxhet dhe Financa me shumicë votash është votuar Raporti vjetor për shpenzimet e Kuvendit të Kosovës për vitin 2018. Ky raport një javë më parë ishte shqyrtuar në këtë Komision.

Po ashtu Komisioni votoi edhe raportin Vjetor të Organit Shqyrtues të Prokurimit për vitin 2018. /KP/