Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, shkalla e bruto prodhimit vendor (BPV) në tre mujorin e parë është 2.4%.

Në tre mujorin e parë ë vitit 2022, është vërejtur rritje në sektorët shitje me pakicë dhe shumicë, riparimi i automjeteve dhe motoçikletave; transporti dhe magazinimi; Objektet akomoduese dhe aktivitetet e shërbimit ushqimor me 11.2%, Veprimtaritë profesionale, shkencore dhe teknike; Aktivitete shërbimi administrative dhe mbështetëse prej 5.9%; Minierat dhe guroret; Industria prodhuese; Furnizimi me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar; Furnizim me ujë; aktivitetet e largimit të ujërave të zeza, menaxhimi dhe riparimi i mbetjeve me 2.2%.

Konsumi final i amvisërive, përfshirë institucionet jofitimprurëse në shërbim të amvisërive, në tremujorin e parë të vitit 2022, u rrit me 12.2% në terma nominalë, ndërsa përfshirje e tyre në strukturën e prodhimit të brendshëm bruto ishte 66.1%.

Në të njëjtën periudhë, eksporti i mallrave dhe shërbimeve është rritur për 18.6%, ndërsa importet e mallrave dhe shërbimeve u rritën me 33.5% në terma nominalë./Telegrafi/