Shoqata për persona me nevoja të veçanta “Polio Plus”, në kuadër të projektit “Margina Obscura”, ka shpërndarë certifikata për grante për dhjetë organizata qytetare të personave nevoja të veçanta.

Konkursi u shpall më 21 mars, kurse projekti u realizua në bashkëpunim me Civica Mobilitas, Agjencinë për bashkëpunim, edukim dhe zhvillim nga Bosnja e Hercegovina, dhe mbështetet nga Bashkimi Evropian (BE).

Qëllimi i projektit është forcimi i rolit të organizatave të personave nevoja të veçanta që të mund të jenë më aktiv, më efektiv në përfshirjen e ndërtimit të shoqërisë së barabartë për të gjithë./Telegrafi/