Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Mila Carovska, sot mbajti takim të rregullt koordinues me drejtorët e shkollave fillore, në të cilin u arrit në përfundimin se shkollat ​​janë të gatshme të fillojnë vitin e ri shkollor më 1 shtator të këtij viti sipas Konceptit të ri dhe sipas protokolleve të nevojshme shëndetësore.

“Siç jeni njohur tashmë, shpërndarja e teksteve të reja për klasën e parë nëpër shkolla, të shkruara sipas kurrikulës së re, është në rrjedhë. Materialet mësimore dixhitale për klasën e 4-të do të jenë në dispozicion me kohë, i cili do të jetë vetëm një mjet më shumë në zotërimin e suksesshëm të materialit. Për herë të parë, kemi shpërndarjen në kohë të teksteve shkollore për klasat e tjera që shkollat ​​kërkuan në përputhje me marrëveshjet, dhe ato i referohen departamenteve të tjera që nuk mbulohen nga reformat këtë vit”, tha Carovska.

Ministrja gjithashtu foli me drejtorët për pajisjen e kabineteve ​​që janë në rrjedhë, por edhe për sigurimin e ndihmave të nevojshme didaktike brenda klasave.

“Në shkolla janë vendosur tabelat e bardha interaktive, ku nxënësit mund të shohin përmbajtjen që mësohet. Gjithashtu, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka blerë 10.000 tableta për nxënësit nga familjet e rrezikuara të klasave të katërta dhe 3,000 tashmë, siç e dini, janë shpërndarë”, tha Carovska./Telegrafi/