Në maj të vitit 2017, Banka e Anglisë lëshoi modelin e RTGS [zgjidhje e vazhdueshme (në kohë reale) e transfereve të fondeve në mënyrë individuale në bazë të rendit], duke pretenduar se shërbimi i rinovuar do të ofronte ‘një gamë të larmishme dhe fleksibile të modeleve të zgjidhjes’ për të siguruar që infrastrukturat e pagesave të kenë qasje në paratë e bankës qendrore.

Banka më pas njoftoi synimin e saj për të zhvilluar një shërbim pagesash në përputhje me teknologjinë Blockchain, megjithatë në njoftimin e saj të fundit, banka refuzoi idenë e migrimit të tërësishëm në DLT [është një grup i mjeteve për regjistrimin e të dhënave, të tilla si zotërimet e aseteve ose transaksionet financiare, duke lejuar një rrjet të kompjuterave për të verifikuar dhe ruajtur përditësimet pa një sistem të vetëm qendror të menaxhimit] për shkak të papjekurisë së teknologjisë.

“Megjithëse Banka ka arritur në përfundimin e Teknologjisë së Shpërndarjes të Ledger (DLT) nuk është ende mjaft e pjekur për të siguruar thelbin për gjeneratën e ardhshme të RTGS, ai vendos një prioritet të lartë në sigurimin që shërbimi i ri është i aftë të ndërlidhet me DLT-në si dhe kur është zhvilluar në tregjet më të gjera”, thuhet në njoftimin e Bankës së Anglisë, përcjell Telegrafi.

Banka do të bashkëpunojë me kompani të tilla si Baton Systems, Clearmatics Technologies Ltd, R3 dhe Token, të cilat zhvillojnë zgjidhje të pagesave duke përdorur teknologji inovative. Partnerët e projektit do të shqyrtojnë aftësinë e sistemeve të pagesave të bazuara në DLT për të ndërvepruar me shërbimin e ripërtërirë RTGS dhe për të kualifikuar mënyrat në të cilat mund të zgjerohet ‘funksionaliteti’ i shërbimit. /Telegrafi/