Trajnimet janë tepër të nevojshme sepse përveç se rrisin shprehinë e punës, ju aftësojnë në aspektin teorik dhe praktik.

Pavarësisht studimeve që keni kryer apo eksperiencës së gjatë që mund të keni në një profesion të caktuar çdo herë duhet përcjellur të rejat e fundit në mënyrë që të avansoni tutje.

Jungle është kompani për shërbime dhe trajnime, qëllimi kryesor i së cilës është t’i trajnojë dhe aftësojë personat e ndryshëm për tregun e punës, në të njejtën kohë t’iu krijojë mundësi më të mira për ngritje në karrierë.

Në vazhdën e shumë trajnimeve të rëndësishme që zhvillohen në këtë kompani do të keni mundësi të trajnoheni me zbritje prej 1.000 euro900 euro në: Digital Marketing, Data Science dhe Project Management, mjafton të shfrytëzoni kuponin Telegrafi10.

Çka do të mësoni nga këto trajnime?

DIGITAL MARKETING:

Krijimi i përmbajtjes dhe marketingut

Bazat e dizajnit grafik për shitje

Reklamat në Facebook dhe Instagram

Reklamat në LinkedIn

PR dixhital

Google Ads

Analizimi i të dhënave të rëndësishme

SEO

E-mail Marketing & CRM

Menaxhimi i llogarive sociale

Projekti Final – Strategjia e Marketingut Dixhital​

 

DATA  SCIENCE:

Bazat e të dhënave

SQL

Diskutimi dhe vizualizimi i të dhënave

Tableau

Fuqia BI

Programimi statistikor (R)

Python për të dhënat

Të dhëna të rëndësishme

AI dhe mësime për makineri

GDPR dhe Etika

Projektet përfundimtare

 

PROJECT MANAGEMENT:

Bazat e menaxhimit të projektit

Fillimi, zhvillimi dhe struktura e projektit

Udhëheqja e projektit – formimi dhe menaxhimi i ekipit

Planifikimi dhe përzgjedhja e projektit

Aktivitetet e projektit dhe planifikimi

Menaxhimi i vlerave të projektit, buxhetit dhe kostove

Ekzekutimi i projektit dhe matja e zhvillimit të tij

Menaxhim i detajizuar i projektit

Monitorimi, shtjellimi dhe kontrolli i projektit

Mbyllja e projektit

Këto trajnime do t’iu ndihmojnë  të bëheni shumë të suksseshëm në çkado që ju keni zgjedhur të startoni.