Në seancën e sotme, Qeveria pranoi planet e ndara për mësimdhënien në arsimin fillor dhe të mesëm në përputhje me vendimet e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës me rihapjen e shkollave në vitin shkollor 2021/2022, njofton Telegrafi Maqedoni.

Ky vendim i Qeverisë merr parasysh indikacionin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës se shkolla është thelbësore për arsimin dhe mirëqenien e fëmijëve dhe nxënësve dhe se vendimi për rihapjen e shkollave u mor pas një vlerësimi paraprak të përgjithshëm të rrezikut, duke marrë parasysh faktorët epidemiologjikë, shkallëzimi i vaksinimit të stafit mësimdhënës, sistemin arsimor, sistemin shëndetësor dhe kapacitetin e shëndetit publik, angazhimin e komunitetit dhe kapacitetin shtetëror për ruajtjen e mbështetjes sociale dhe ekonomike të më të rrezikuarve.

“Planet e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për fillimin e vitit shkollor 2021/2022 bazohen në nevojën për të marrë përfitime maksimale për nxënësit, mësuesit dhe stafin e shkollës dhe komunitetin e gjerë, dhe gjithashtu për të mos rishpërndarë Covid-19 në shtetin tonë, duke pasur parasysh se një nga të drejtat themelore të njeriut përveç arsimit është e drejta për shëndetin”, thonë nga shërbimi i shtypit të qeverisë së Maqedonisë.

Planet, thonë nga qeveria, shpjegojnë hapat që shkollat ​​fillore dhe të mesme duhet të ndërmarrin për të siguruar masat e nevojshme të mbrojtjes dhe kështu zvogëlojnë rrezikun e përhapjes së coronavirusit, të cilat janë në përputhje me Protokollet për procedim në shkollat fillore dhe të mesme për realizimin e procesin arsimor me prani fizike të nxënësve në vitin akademik 2021/2022./Telegrafi/