Për të gjithë të interesuarit në sektorin e shitjes që mendojnë të startojnë diçka, kursi POWER SALES SKILLS është udhërrëfyesi i duhur. Programet e duhura të trajnimeve dhe kurseve të ndryshme janë të domosdoshme për të forcuar shprehinë e punës. sepse vetëm në këtë mënyrë do të keni progres të vazhdueshëm në karrierë. Kursi iu ndihmon që të zhvilloheni në aspektin personal dhe profesional, si dhe që të përgatiteni për sfidat që iu presin në të ardhmen.

SI TA SHFRYTËZONI ZBRITJEN ?

Grupi i tretë për kursin POWER SALES SKILLS fillon me 5 korrik, ligjërues është Denis Gafuri, i cili ka përvojë dhe njohuri profesionale, 30 vjeçare në biznes dhe mundëson që përmes trajnimit suksesi i juaj në shitje të jetë i garantuar. Trajnohu për tu bërë i jashtëzakonshëm në punën që bën dhe përfito zbritje nga oferta verore, prej çmimit 250.00 euro në vetëm 197.00 euro duke shfrytëzuar kuponin Telegrafi1.

Përmes tij, ju do të keni mundësi të mësoni gjërat kryesore në aspektin teorik dhe praktik rreth shitjes:

Suksesin në shitje;

Komunikimin profesional në shitje përmes telefonit dhe email-it;

Ndikimin dhe bindjen në shitje;

Teknikat e shitjes.

Pjesëmarrësit pas këtij trajnimi do të përfitojnë:

 Definimin e objektivave të KPI-së;

 Identifikojnë klientët / audiencën e tyre;

 Përmirësojnë qasjen ndaj klientëve;

 Menaxhojnë marrëdhëniet me klientelën e tyre;

 Përmirësojnë procesin e shitjes për produktet / shërbimet e ofruara;

 Aftësinë e komunikimit formal dhe konciz elektronik.

Vendet për aplikim janë të limituara, për të gjithë të interesuarit ky aplikim mbyllet me datë, 04.07.2022.