Kuvendi i Maqedonisë sot duhet ta fillojë mbledhjen e 12-të në rend dite të së cilës janë disa vendime dhe ligje, mes të cilave propozimi për shpallje të emërimit të prokurorit publik dhe propozim-vendimi për prëcaktimin e numrit të nënkryetarëve të Kuvendit.

Propozimin për shpallje të konkursit për emërim të prokurorit publik në Kuvend e parashtroi Qeveria, pas shkarkimit të Marko Zvrlevskit prej 17 gushtit, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Në pajtim me nenin 41 të Ligjit për prokuror publik, Kuvendi i Maqedonisë me propozim të Qeverisë, e shpallë emërimin e prokurorit publik në Gazetën Zyrtare dhe në së paku dy gazeta ditore prej të cilave njëra që botohet në gjuhën që e flasin së paku 20 për qind e qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare ndryshe nga gjuha maqedonase.

Afati për paraqitje të kandidatëve është 15 ditë prej shpalljes së konkursit në Gazetën Zyrtare.

Këshilli i prokurorëve publik, ndërkaq, ka afat prej 15 ditëve prej ditës së pranimit të dokumenteve të japë mendim pozitiv apo negativ për të gjithë kandidatët e paraqitur.

Më pas procedura vazhdon në Qeveri ku në mbledhje i shqyrton kandidaturat, prëfshirë edhe mendimin e Këshillit të prokurorëve publik dhe duhet të sjellë vendim për njërin prej kandidatëve për të cilin paraprkaisht ekziston mendim pozitiv nga Këshilli.

Më pas vendimi shkon në Kuvend si propozim-vendim, ndërsa njëkohësisht parashtrohet edhe mendimi i Këshillit të prokurorëve publik. Për emërimin e prokurorit publik Kuvendi vendosë me shumicë të thjeshtë prej 61 votave./Telegrafi/