Për të gjithë të interesuarit në sektorin e shitjes, marketingut dhe udhëheqjes sipërmarrëse, Denis Gafuri Sales Training organizon grupin e gjashtë të kursit Power Sales Skills. Programet e duhura të trajnimeve dhe kurseve të ndryshme janë të domosdoshme për të forcuar shprehinë e punës sepse vetëm në këtë mënyrë do të keni progres të vazhdueshëm në karrierë. Kursi iu ndihmon që të zhvilloheni në aspektin personal dhe profesional, duke u përgatitur për sfidat që iu presin në të ardhmen, për komunikimin dhe qasjen e duhur ndaj secilit klientë, ndikimin dhe bindjen në shitje dhe teknikat e shitjes. Nëse dëshironi të kuptoni përgjigjen e klientit edhe përmes gjuhës së trupit, atëherë ky kurs është investimi ideal për të mësuar dhe kuptuar komunikimin joverbal nga secili person që mund të keni perballë.

Vendet për aplikim janë të limituara, për të gjithë të interesuarit ky aplikim mbyllet me datë, 04.12.2022 | 16:00 pss.denisgafuri.com

Ndryshojeni mendësinë dhe dallojeni veten nga konkurentët, duke besuar në vlerat e jashtëzakonshme që ofroni me produktet apo shërbimet tuaja. Është vendi në të cilin mësoni se si të zhvilloni biznesin tuaj dhe të rritni fitimin tuaj për 30 % nga Trajneri dhe Mentori më i njohur dhe i suksesshëm në vend dhe rajon Denis Gafuri.

Nga çmimi 247 euro në vetëm 197 euro, mjafton të aplikoni kodin TELEGRAFI6.

Kurse 50 euro duke shfrytëzuar kodin TELEGRAFI6: pss.denisgafuri.com