Kolegji Europian i Kosovës sfidon papunësinë në Kosovë duke sjell EU Training card pas realizimit me sukses muajin e kaluar të projektit “Rritja e qasjes së të rinjëve në Punësim” i përkrahur nga Ministria e Kulturës, Rinisë & Sportit ku u punësuan për punë praktike & trajnim në punë 200 persona.

Për herë të parë në Kosovë, European College of Kosovo sjell “EU Training Card” si zgjidhje për të gjithë individët të cilët dëshirojnë të investojnë në ngritje të shkathtësive dhe njohurive praktike dhe marrin oferta pune në vend të diplomave të ‘’pavlera”
Kriza për të gjetur një vend pune në Kosovë është jashtëzakonisht e madhe duke marrë parasysh se të rinjtë e vendit tonë tashmë të diplomuar po sillen rrugëve apo nëpër kafe të ndryshme me shpresën se ndonjë kompani do ti ofroj pune. Andaj, European College of Kosovo sjell EU Training card si një nga praktikat më innovative në vend e cila synon të bashkoj shkollimin dhe punësimin.

EU Training Card ju ofron 30 trajnime profesionale, kurse të gjuhës angleze dhe gjermane dhe oferta pune në kompani të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare. Çfarë e bën të dallohet nga çdo program tjetër në vend është fakti se EU Training card ka mbi 1450 orë trajnimi në një vit për vetëm 35 euro/muaji dhe mundësi pagese deri në 12 këste.

Përveç individëve të cilët ende nuk janë punësuar, EU Training Card mund të përdoret edhe nga kompanitë të cilët duke u abonuar ju sigurojnë qasje stafit të tyre në 30 trajnime të ndryshme me qëllim të investimit në zhvillimin e mëtutjeshëm të shkathtësive profesionale dhe ngritjen e kapaciteteve brenda kompanisë. Trajnimet realizohen në orare të përshtatshme për gjithë të punësuarit dhe efekti i tyre është i pamohueshëm. Duke filluar nga 99 euro /muaji për 4 persona nga e njëjta kompani e deri tek korporatat më të mëdha. EU Training card është zgjidhja të cilën kompanitë kosovare e kanë pritur tashmë një kohë.

Kjo ofertë është e limituar andaj për çdo pyetje shtesë kontaktoni 038 22 28 28, 044 97 28 28, 049 87 28 28 ose vizitoni faqen e Kolegjit Europian të Kosovës, APLIKO TANI. /Telegrafi/