Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Milla Carovska sot e vizitoi shkollën fillore “Dane Krapçev” në komunën e Gazi Babës. Carovska theksoi se në bashkëpunim me qeveritë lokale, drejtuesit e shkollave, organizatat e shoqërisë civile dhe organizatat partnere të huaja si UNICEF, USAID, Banka Botërore dhe të tjera kanë punuar në mënyrë aktive në përgatitjen e shkollave për pranimin e nxënësve.

“Kemi punuar në zbatimin e qetë të mësimdhënies i cili nuk do të jetë vetëm në një nivel optimal, por në një nivel të mjaftueshëm të cilësisë për të ndjerë përfitimet e konceptit të ri të arsimit fillor”, shtoi Carovska.

Drejtoresha e shkollës, Violeta Stoilevska tha se janë gati për fillimin e vitit të ri shkollor me prezencë fizike. Ajo tha se janë siguruar të gjitha materialet didaktike të nevojshme për personelin mësimdhënës.

Kryetari i Komunës së Gazi Babës, Boris Georgievski informoi se të gjitha 11 shkollat ​​fillore në Komunë janë gati me kohë për fillimin e vitit shkollor, pavarësisht modelit në të cilin do të zhvillohet mësimi.

“Ne jemi gati të garantojmë qëndrim të sigurt dhe mësimdhënie të nxënësve me prani fizike, por jemi gjithashtu gati për modelin modelin e kombinuar ose të mësimdhënies onlajn, shtoi ai.

Georgievski informoi se një përqindje e madhe e personelit mësimor në shkollat ​​e Komunës së Gazi Babës janë të vaksinuar, gjë që sipas tij siguron siguri shtesë për një kurs të sigurt të mësimdhënies.

Ministrja Carovska i bëri thirrje përgjegjësisë më të lartë të të gjithë atyre që janë të përfshirë në sistemin arsimor. Ajo theksoi se gjëja më e rëndësishme është të jesh përgjegjës, sepse mësimet këtë vit organizohen në kushte të pandemisë, por Ministria është e gatshme për një kalim të shpejtë në një model tjetër dhe zhvillim të papenguar të procesit arsimor.