Toka është pasuri e paluajtshme, dhe si e tillë vlera e saj rritet çdo herë e më shumë.

Investimi në toka është mjaft i rëndësishëm, pasi mund të ju pasurojë në shumë aspekte të jetës duke ju krijuar siguri për një të ardhme të ndritur.

Në një tokë me lokacion të mirë e të përshtatshëm si dhe me sipërfaqen e duhur, ju mund të ndërtoni, të kultivoni apo edhe të zhvilloni një biznes që e keni pasur në mendje për një kohë të gjatë.

Gjithçka rreth tokës në shitje

Toka ka sipërfaqe prej 5,135 m2, dhe si e tillë është me plan urbanistik për ndërtime të larta (banesa). Kjo sipërfaqe është vendi më i afërt me qytetin e Gjilanit dhe ndërtimet janë vazhdimisht në ngritje e sipër, për ata që duan të investojnë për një profit për në të ardhmen.

Është po kjo sipërfaqe e tokës, pasi që me ndërtime ka përfitime më të mëdha. Në këtë plan urbanistik janë të përfshira shkolla, qendra sportive, çerdhe, shtëpi të pleqve, parqe, si dhe është e paraparë të dal kampusi i fakulteteve ku aty do të jetë një qytet i ri i Gjilanit.

Toka në shitje me të dhënat e detajuara:

Adresa, te ish kampi Montith, Gjilan

Çmimi 770,000.00Euro

Prona mund të ndahet për shitje në 36 ari

Numri i tel: +38348909090