Qeveria në detyrë e Kosovës ka marrë vendim për lehtësime të masave prej pandemisë Covid-19.

Shkollat, të cilat kanë qenë të mbyllura për nxënësit prej fillimit të pandemisë, do të hapen vetëm pjesërisht për nxënësit e klasave të nënta dhe klasave të 12-ta.

Klasat e nënta do të kthehen në shkollë prej datës 8 qershor dhe do të mbajnë mësim deri më datën 19 qershor si përgatitje për teestin e arritshmërisë.

Ndërkohë, klasat e 12-ta do të kthehen prej datës 15 qershor dhe do të mbajnë mësim deri më 30 qershor.

Testi për klasat e nënta do të mbahet me 23 qershor, ndërsa për klasat e 12-ta me 4 korrik.