Për mbi 38 vjet, kompania KORABI ka nxjerrë veten për të bërë produkte prej druri me cilësi të lartë duke përfshirë dyert prej druri si dhe elementet e tjera prej druri të dizajnit të brendshëm. Gjatë këtyre viteve KORABI ka zhvilluar ekspertizën teknike dhe di të prodhojë çdo lloj dyer dhe elemente druri në cilësi të lartë dhe dizajn inovativ, megjithatë kompania e ka përqendruar kapacitetin e saj kryesisht në prodhimin e dyerve.

Kjo kompani njihet edhe për shërbimin profesional ndaj konsumatorit, ku çdo klient cilësohet si një anëtar i vlerësuar i familjes së kompanisë duke nxitë besnikërisë, ndërtimin e një lidhjeje, dhe krijimin e besimit midis kompanisë dhe konsumatorit.
Duke marrë parasysh që Korabi Furniture është një kompani prodhuese, ajo gëzon mundësinë për të ofruar çmimet më të ulëta në treg për produkte specifike, të parashikuara nga kompani.

Përveç çmimeve të tregut, një faktor tjetër i rëndësishëm që merret parasysh kur planifikoni çmimet e produkteve është cilësia e produkteve.

Kështu, bazuar në këtë faktor KORABI do të përpiqet të ofrojë produkte të cilësisë së lartë me çmimet më të arsyeshme në treg të cilat njëkohësisht është një karakteristikë për të cilën KORABI Furniture synon dhe arrinë të dallohet në treg.

Për më tepër, kjo metodologji e planifikimit të çmimit të produktit do të mundësojë një qasje shumë më të lehtë ndaj konsumatorit, duke sjellë shumë përfitime për kompaninë.

“Ne prodhojmë gjithçka sipas specifikimit të kërkesës së klientit”.

Për më shumë informacione, kontaktoni Korabi Furniture në:

Facebook: Korabi
Nr. Tel: +383 46 66 00 66
E-mail: info@korabi.net