Sllavjanka Petrovska

Sllavjanka Petrovska

Sllavjanka Petrovska është Ministre e Mbrojtjes në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut që nga janari i vitit 2022. Ajo më herët ka qenë zëvendësministre shtesë e ministrit të Punëve të Brendshme dhe deputete në Kuvendin e Maqedonisë.

Ajo është kuadër nga LSDM.

97 Artikuj