Sëmundja e Parkinsonit

Sëmundja e Parkinsonit

Sëmundja Parkinson është një çrregullim progresiv i sistemit nervor që e prek lëvizjen. Simptomat fillojnë gradualisht, nganjëherë duke nisur me tremor (dridhje) vetëm në njërën dorë që vërehet me vështirësi.

Krahas tremorëve, shkakton edhe ngurtësi ose lëvizje të ngadalta. Në stadet e hershme, fytyra mund të tregojë pak ose aspak mimikë. Krahët mund të mos lëkunden gjatë ecjes, të folurit bëhet i butë ose i paqartë.

Simptomat përkeqësohen me përparimin e sëmundjes. Sëmundja Parkinson nuk ka shërim, mirëpo ka terapi që dukshëm e përmirësojnë gjendjen. Në raste të caktuara, është e nevojshme ndërhyrja kirurgjike në tru.

34 Artikuj