Bob Marley

Bob Marley

Lindi më 6 shkurt të vitit 1945 me emrin Nesta Robert Marley, por një zyrtar i pasaportave në Xhamajkë ia kishte ndërruar emrin e parë me të mesmin kur ai ishte ende i vogël

23 Artikuj