Bekim Sali

Bekim Sali

Bekim Sali është ministër i Shëndetësisë në Maqedoni, si kuadër nga partia Alternativa. Ai gjithashtu ka qenë kandidati i Alternativës dhe Aleancës për shqiptarët për Komunë e Çairit.

65 Artikuj