Banka Kombëtare Tregtare

Banka Kombëtare Tregtare

Duke qenë banka më e vjetër dhe ofruesi i parë i shërbimeve financiare në vend, BKT ka eksperiencë me rrënjë të thella, njohuri të thelluara lokale, një kulturë solide për korporatat si dhe një qasje shumë novatore të mbështetur nga vizioni i saj.

10 Artikuj