Një student e zë një peshk të artë.

  • Më lësho dhe do ta plotësoj një dëshirë – thotë peshku.
  • Si një? A nuk janë tri? – pyet me habi studenti.
  • Eee, tash është me sistemin e Bolonjës…