Bora që bie dhe ngjyra që ia jep natyrës, për shumë njerëz këto dyja e bëjnë stinën e dimrit të preferuarën e tyre.

Shoqëruar me temperatura të ulëta dhe ngjyra më të errëta, shumica e njerëzve kërkojnë ngrohtësi e lumturi gjatë periudhës së dimrit.

Pikërisht këto dyja – ngrohtësi e lumturi familjare – Linda Premium Residence i ofron në kompleksin e vet, që po jetësohet nga Al Trade Center.

Ndërtuar me standarde evropiane, kompleksi Linda Premium Residence posedon izolim fantastik dhe ngrohje të cilat stinën e dimrit e bëjnë edhe më të pëlqyeshme për të gjithë.

Tarracat gjelbëruese në këtë kompleks vetëm sa madhështohen kur mbulohen nga dëbora e bardhë.

Kopshti i fëmijëve, mjeku e barnatorja, fitnesi e shumëçka tjetër gjenden brenda kompleksit dhe e lehtësojnë jetën e banorëve për t’i shmangur udhëtimet e domosdoshme në kohën e ngricave dhe ftohjes.

Në Linda Premium Residence jeta për juve dhe familjen tuaj është shumë më e lehtë, më e ngrohtë dhe më e mirë!

Për t’u bërë pjesë e këtij kompleksi, kontaktoni tani në:

0800 77 770 (pa pagesë), +383(0)49 777 127+383(0)49 318 676, +383(0)44 976 777
info@altradecenter.com
www.altradecenter.com