0Shares

Agjencia Kundër Korrupsionit (AKK), pos që nuk ka bërë analizë të duhur të ligjit në fjalë, ka aplikuar edhe standarde të dyfishta, duke u bërë se po ngritë zërin diku, e duke heshtur dikur tjetër. Me ligjin në fjalë kërkohet parandalimi i konfliktit të interesit në mes të interesit publik dhe privat, përderisa të dyja pozitat, në të cilat jam përzgjedhë përmes konkursit publik, janë pozita profesionale, thotë Ejup Qerimi, Kryeshef Ekzekutiv i PTK-së, gjatë një interviste ekskluzive për KosovaPress.

Kryeshefi i PTK-së Ejup Qerimi ka thënë se duke mbajtur pozitën e Kryeshefit Ekzekutiv të PTK-së dhe anëtarit të Bordit Drejtues të Trustit nuk është në konflikt interesit pasi sipas tij, “Ligji mbi parandalimin e konfliktit të interesit thotë se qëllimi i këtij ligji është parandalimi i konfliktit të interesit në mes të interesit publik dhe privat. Ku është këtu interesi privat?”.

“Asnjë biznes privat që ka çfarëdo lidhje me mua nuk përfiton nga vendimet e mija në PTK apo Trust pensional! Të dy pozitat janë pozita profesionale të fituara përmes konkursit publik. Pozita e KE në PTK e fuqizon rolin tim të përfaqësimit profesional të punëdhënësve në Bordin drejtues të Trustit pensional. Unë jam punëdhënësi në PTK dhe njëkohësisht përfaqësues profesional i punëdhënësve të Kosovës i nominuar nga AKB (Aleanca Kosovare e Biznesit), Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe Komunikimeve (STIKK), Shoqata e përpunues të drurit të Kosovës (SHPDK) dhe i aprovuar nga Oda Ekonomike e Kosovës”, tha ai.

Qerim tha se rasti është iniciuar nga ai personalisht pasi që ka marrë opinionin legal nga zyrtarët ligjor të PTK-së dhe Trustit pensional se ai, nuk është në konflikt të interesit. ” Arsyeja pse e kam inicuar rastin ka qenë vetëm për t’i siguruar palët e interesit në Trust se unë jam një person i përgjegjshëm dhe se kujdesem që hisedarët në Trust e posaçërisht punëdhënësit, të cilët i përfaqësoj unë, të ndihen të sigurt me përfaqësimin profesional që unë e bëjë në emër të tyre”, ka thënë Kryeshefiekzekutiv i PTK-së Ejup Qerimi. Sipas tij, AKK-ja nuk e ka marr parasysh dispozitën e Ligjit mbi parandalimin e konfliktit të interesit, i cili e definon se interes privat është interesi privat pasuror ose personal jo-pasuror i zyrtarit të lartë që mund të ndikojë në vullnetin e tij në vendimmarrje gjatë ushtrimit të funksionit publik dhe se konflikt i interesit është konflikti i interesit publik dhe interesit privat të zyrtarit të lartë.

“Pra, AKK ka arritur deri tek vendimi duke mos kryer analiza të mjaftueshme që mund të jetë edhe si rezultat i moseksperiencës në këtë fushë apo me këtë ligj në të kaluarën! AKK dëshiron të implementoj këtë ligj, mirëpo pa e kryer mirë analizën e rastit dhe kjo rezultuar me njollosjen e personalitetit tim dhe destabilizimin e institucioneve të Kosovës përmes vendimeve të saja të ngutshme”. /Telegrafi/

Të Ngjajshme
Shfaq Komentet (0)