Shtëpia e mobilieve Mobin vjen me një zbritje të madhe deri në -70%.

Zbritja është në kategoritë e mobilieve dhe kuzhinave.

Për t’i parë online zbritjet dhe produktet, klikoni KËTU.

Shfrytëzojeni këtë zbritje duke i vizituar sallonet e Mob In në Fushë Kosovë, Pejë, Prizren, Ferizaj, Vushtrri dhe Gjilan.