Miliona emigrantë jetojnë larg njerëzve të dashur, për të ndjekur mundësitë dhe ëndrrat e tyre për një jetë më të mirë.

Shumë njerëz zgjedhin të punojnë përkohësisht në SHBA përmes vizave jo-emigruese, por të tjerë duan t’a bëjnë SHBA-të shtëpinë e tyre përgjithmonë.

Një mënyrë e lehtë për t’u zhvendosur në SHBA përmes vizë, është edhe viza EB-3, për të cilën do të mund të informoheni më shumë përmes këtij artikulli.

Shumë punëtorë, nga inxhinierë me diplomë bachelor deri tek punëtorët e pakualifikuar, mund të shkojnë në Shtetet e Bashkuara përmes vizave EB-3. Kjo kategori i kushtohet punëtorëve të kualifikuar, profesionistëve dhe punëtorëve të pakualifikuar. I parëndësishëm nga arsimi dhe përvoja, kushdo që aplikon për këtë vizë duhet të ketë një ofertë pune në SHBA.

Viza EB-3 u jep individëve të kualifikuar statusin e rezidentit të përhershëm në Shtetet e Bashkuara. Ka shumë përfitime për të qenë një banor i përhershëm. Disa prej tyre përfshijnë aftësinë për të ndryshuar punëdhënësit dhe për të udhëtuar më lirshëm.
Viza EB-3 ka kërkesa më pak strikte në krahasim me llojet e tjera të vizave.

Një shtetas i huaj që dëshiron të aplikojë për një vizë EB-3 do të ketë nevojë për një ofertë të përhershme pune me kohë të plotë nga një punëdhënës amerikan.

Në mënyrë që viza juaj EB-3 të miratohet, ju nuk duhet të dëmtoni asnjë punonjës amerikan. Kjo do të thotë që ju nuk mund të merrni një punë që një punëtor amerikan mund dhe do ta bënte. Për këtë arsye, ju duhet të keni një certifikatë pune të miratuar për të vërtetuar se e përmbushni këtë kualifikim.

Punëdhënësi do të duhet të fillojë procesin duke marrë një certifikatë pune të miratuar nga Departamenti i Punës në SHBA.

Departamenti i Punës duhet të vërtetojë se nuk ka punëtorë të disponueshëm në SHBA për pozicionin (kjo njihet si certifikata e punës.) Ky dokument është për të vërtetuar se punëdhënësi u përpoq të punësonte punëtorë amerikanë për këtë punë, por nuk ishte në gjendje të gjente askënd që dëshironte të kualifikohej për këtë pozicion.

Shtetasi i huaj duhet të plotësojë kërkesat minimale për pozicionin e ofruar dhe punëdhënësi duhet të jetë në gjendje të paguajë pagën e ofruar.

Për t’u kualifikuar për një vizë EB-3, do t’ju duhet dy vjet trajnim ose përvojë në fushën tuaj të punësimit. Nëse nuk e keni ende këtë, ju mund të kualifikoheni bazuar në kualifikimin arsimor.

Nëse po përpiqeni të kualifikoheni për një EB-3 në bazë të përvojës, do t’ju duhet të dëshmoni se e keni kryer punën tuaj si punëtor i kualifikuar për të paktën dy vjet. Kjo mund të arrihet me dy vite përvojë të drejtpërdrejtë, ose mund të dëshmoni se keni trajnime të mjaftueshme përmes praktikave.

Nëse nuk kualifikoheni bazuar në përvojën, mund të kualifikoheni për një EB-3 nëse keni një diplomë bachelor ose më të lartë.

Punëdhënësi juaj është ai që është përgjegjës për t’ju sponsorizuar për një EB-3. Kjo do të thotë që do t’ju duhet një ofertë aktive pune nga një punëdhënës që është i gatshëm t’ju sponsorizojë dhe t’ju punësojë. Ju nuk mund të pajiseni me EB-3 pa një punëdhënës që kërkon në mënyrë aktive t’ju punësojë për një pozicion.

Viza EB-3 është një vizë e pune që lejon tre lloje punëtorësh të shkojnë përgjithmonë në SHBA dhe të punojnë atje. Këto grupe punëtorësh janë:

Punëtorë të kualifikuar – janë personat, puna e të cilëve kërkon të paktën 2 vjet trajnim ose përvojë, jo të një natyre të përkohshme apo sezonale. Punëtori i kualifikuar duhet të plotësojë kërkesat e arsimit, trajnimit ose përvojës së mundësisë së punës. Arsimi përkatës pas të mesëm mund të konsiderohet si trajnim.

Profesionistë – janë personat, puna e të cilëve kërkon të paktën një diplomë universitare amerikane ose diplomë ekuivalente të huaja dhe janë anëtarë të profesioneve.

Nënkategoria “punëtorë të tjerë” është për personat që kryejnë punë të pakualifikuar që kërkojnë më pak se 2 vjet trajnim, arsim ose përvojë, jo të një natyre të përkohshme ose sezonale.

Disa nga kërkesat e përgjithshme për të aplikuar për një vizë EB-3 janë:

  • Aplikanti duhet të jetë i aftë fizikisht

  • Asnjë test gjuhësor, kërkohet vetëm anglisht minimale

  • Angazhimi për të punuar me punëdhënësin për të paktën 1 vit e gjysmë

Prandaj, bëjini SHBA-në shtëpinë tuaj të re, punoni dhe krijoni jetën e ëndrrave tuaja në një prej shteteve me fuqinë më të madhe ekonomike në botë.

Që kjo të jetë më e lehtë dhe më e thjeshtë për ju, viza EB-3 hynë në mesin e vizave të tjera investuese amerikane për të cilat kompania Albanian Investments Group prej kohësh ka hapur zyrën edhe në Prishtinë dhe ofron informacione të detajuara, konsulencë dhe ndihmë në çdo hap për procedurat e aplikimit e deri tek përfundimi i procesit.

Adresa: Rruga “Vëllezërit Gërvalla”

Telefoni: +38349224717

Email: info@alb-investments.com