Storja e furrës Mlinar filloi në Kroaci në vitin 1903, me një inspirim dhe vizion për një rrugëtim të gjatë zhvillimi duke arritur tani në 200 lokale të hapura dhe duke u bërë furra më e madhe në Kroaci e më gjerë.

Kjo storje u bë edhe më e fuqishme dhe më emocionale kur u vendos të hapet edhe në Kosovë nga dy shqiptarë të cilët u kthyen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të investojnë në Kosovë dhe të hapin këtë rrjet të famshëm të furrave.

Dy vëllezërit Haziri u kthyen në Kosovë pas 19 viteve në SHBA që të investojnë për të krijuar vlerë dhe impakt për shoqërinë në vend duke sjellë një histori të famshme të brumërave nga Kroacia.

Duke qenë furra më e madhe në Evropën Juglindore, Mlinar Bakery and Caffe gjithashtu ka:

– Mbi 2,000 punëtorë në mbarë botën
– Mbi 40 milionë konsumatorë çdo vit
– Mbi 200 lokale
– Mbi 170 milionë produkte të shitura çdo vit
– 5 impiante të prodhimit
– Prezencë në 5 shtete evropiane, 12 shtete botërore dhe 3 kontinente

Sikurse në shumë vende të tjera, edhe në Kosovë po hapet pika e parë e MLINAR, fillimisht në Prishtinë e më pas edhe shumë pika të tjera në mbarë Kosovën.

Pika e parë e Mlinar hapet më 18 janar në rrugën B në Prishtinë, që nga ora 11:00, duke i ofruar të gjithë qytetarëve shumëllojshmëri të produkteve që nuk i kanë shijuar më herët.

Me hapjen e pikës së parë, Mlinar do të krijojë fondacionin 1 Euro / 1 Cent, me anë të së cilës për çdo 1 euro blerje në Mlinar, 1 cent do të ndahet për fondacionin i cili në fund të çdo viti do t’i dhurojë ato në formë donacioni për nxënësit që aplikojnë për studime apo për kategori tjera sociale të cilat do të vendosen në votim në webfaqen e Mlinarit ku të gjithë konsumatorët do të mund të zgjedhin se ku të shkojnë ato mjete.

Mlinar është storja më e bukur e furrave!