Nëna e lëvdon vajzën para burrit potencial.
– Ajo përgatit ushqimin për mrekulli. Është magjike në kuzhinë. Zemër a e pastrove sallatën?
– Jo, ende. Nuk kishte detergjent…