Burri: Ku ma ke lënë librin “Si të jetosh 100 vite”?

Gruaja: E dogja, sepse filloi ta lexonte nëna jote…