Edhe nëse keni përmbushur shumë qëllime jetësore çdo herë ka gjëra të reja për të mësuar, sepse vetëm në këtë mënyrë do të keni progres të vazhdueshëm në karrierë. Programet e duhura të trajnimeve dhe kurseve të ndryshme janë të domosdoshme për të forcuar shprehinë e punës.

Për të gjithë të interesuarit në sektorin e shitjes që mendojnë të startojnë diçka, kursi POWER SALES SKILLS është udhërrëfyesi i duhur. Përmes këtij kursi ju do të keni mundësi të mësoni gjërat kryesore në aspektin teorik dhe praktik rreth shitjes.

Grupi i dytë për kursin POWER SALES SKILLS fillon me 1 qershor, ligjërues është Deniz Gafurri i cili ka përvojë dhe njohuri profesionale, 30 vjeçare në biznes dhe mundëson që përmes trajnimit suksesi i juaj në shitje të jetë i garantuar.

Trajnimi është intensiv dhe zhvillohet në dy ditë të javës. Trajnohu për tu bërë i jashtëzakonshëm në punën që bën dhe përfito zbritje duke shfrytëzuar kuponin Telegrafi1.

Trajnimet dhe punëtoritë e dizajnuara  ju ndihmojnë të keni një kuptim teorik dhe praktik mbi:

  -Suksesin në shitje

 -Komunikimin profesional në shitje përmes telefonit dhe email-it

 -Ndikimin dhe bindjen në shitje

 -Teknikat e shitjes.

 

TEMAT E TRAJNIMIT

 1.SUKSESI NË SHITJE:

   -Çka është shitja?

   -Brand awareness

   -Qasja ndaj shitjes dhe metodat e saj

   -Gjendja mendore ndaj shitjes

   -Inventari i produktit

   -Tabela krahasuese e konkurencës

   -TTD – Tregu total në dispozicion

   -Tabela e procesit të shitjes me 7 hapa

   -Trajtimi i klientrajtimi i klientëve që dëshirojnë të prishin marrëveshjen

   -Gjuha e trupit

 

2.KOMUNIKIMI PROFESIONAL NË SHITJE PËRMES TELEFONIT DHE EMAIL-IT:

 -Etika e komunikimit në biznes

 -Avantazhet e telefonit

 -Telefonata e ngrohtë vs Telefonata e ftohtë

 -Standardet e përgjigjes në telefonata

 -Raporti, Veshja, Karizma

 -Refuzimi, Ngurrimi

 -Rregullat e telefonatës, Vëmendja, Kodet

 -Tonaliteti, Shprehjet, Pyetjet

 -Komunikimi përmes email, Oraret, Audienca.

3.NDIKIMI DHE BINDJA NË SHITJE:

 -Refuzimi

 -Blerja me emocion

 -Marketingu

 -Testimi

 -Efekti AIDA

 -Besimi

 -Autoriteti, Pëlqimi, Mungesa

 -Teknikat e ndikimit

 -DISC Model

 -Menaxhimi i kohës

 -Ligje dhe kontrata

 -Aktivitetet e performancës.

 

4.TEKNIKAT E SHITJES:

  -4 karaktere të shitësve në procesin e shitjes

  -Roli i ankesave në procesin e shitjes

  -Ndryshimi i qëndrimit të blerësve

  -Zgjidhja dhe definimi i çmimit

  -Optimizmi.

 

Pjesëmarrësit pas këtij trajnimi do të përfitojnë:

  -Definimin e objektivave të KPI-së

  -Identifikojnë klientët / audiencën e tyre

  -Përmirësojnë qasjen ndaj klientëve

  -Menaxhojnë marrëdhëniet me klientelën e tyre

  -Përmirësojnë procesin e shitjes për produktet / shërbimet e ofruara

  -Aftësinë e komunikimit formal dhe konciz elektronik.

Vendet për aplikim janë të limituara, për të gjithë të interesuarit ky aplikim mbyllet me datë, 04.07.2022.